Kök Boyu Kısalması (Kök Rezorpsiyonu)

Ortodontik tedavi sırasında bazı dişlerin köklerinde kısalma meydana gelebilir. Bu kök rezorpsiyonu olarak bilinir. Genellikle kısalma miktarı azdır ve önemli bir sonuç doğurmaz. Ancak bazen dişlerde sallanmaya neden olabilir. Kimi zaman da hareket etmekte olan dişin etkisiyle komşu dişlerin kök boylarında kısalma oluşabilir. Hangi hastada kök boyu kısalması olacağını tahmin etmek çok güçtür. Düzenli olarak alınan diş filmleriyle köklerin durumu kontrol edilebilir. Şiddetli kök boyu kısalması saptandığında hekim ortodontik tedaviyi durdurabilir. 
X